rysunek/ikebana

WESTIVAL Sztuka Architektury to festiwal poświęcony szeroko rozumianej architekturze odbywający się co roku w Szczecinie. Wydarzenie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie. Nazwa imprezy nawiązuje do zachodniego krańca, ale szerzej rozumiana, może być odczytywana jako przekraczanie granic w architekturze.

Pokazaniem prac AROBALA w Szczecinie chcemy nawiązać do idei przełamywania konwencji – wprowadzić wątek artystyczny, dotyczący architektury w sposób bezpośredni a jednak zupełnie odmiennie.

Naszą ideą jest też poszerzenie grona odbiorców Westivalu – imprezy częściowo miejskiej o ludzi nie związanych z branżą a również kreujących wizerunek miasta oraz budujących jego tkankę kulturową.

Przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólnej obecności

Instalacja wykonana specjalnie na okoliczność VIII edycji Westivalu sztuka architektury. Składa się z czterech stołów połączonych w jeden długi stół. Po dwóch jego stronach znajdują się cztery siedziska umożliwiające oglądanie znajdujących się na nim obiektów z bliskiej perspektywy, jak również dające możliwość zrelaksowania się, nawiązywania kontaktu z osobami siedzącymi obok i po drugiej stronie. Każdy z czterech składowych stołów reprezentuje jedną część miasta, jak również zbiór zagadnień przestrzeni publicznej wynikających z uwarunkowań danego otoczenia. Stanowiąc mapę nie tyle samego miasta, co pomysłów i wizji wynikających z kontemplacji charakteru Szczecina.

Na każdym ze stołów znajdują się cztery drewniane ramy. Trzy z nich przeszklone – zawierające ilustracje na papierze, jedna otwarta z której wyrasta roślinna instalacja, złożona z lokalnych materiałów takich jak: trawy, gałęzie, liście, trzciny.

Leave a comment