Projekt artystyczny „Vanitas Ziemnik”

Kiedy?

Listopad 2020

Gdzie?

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Projekt

Podobnie jak zielnik botaniczny jest kolekcją zatrzymanych w czasie, obumarłych, ale zachowanych przed unicestwieniem roślin. „Vanitas Ziemnik„ jako projekt artystyczny będzie  kolekcją wspomnień o osobach, zdarzeniach,  miejscach. Przetworzonych z udziałem wypracowanego latami mego własnego języka artystycznego, cytatami z przeszłości
w postaci słów, rzeczy, obrazów, gestów, przytaczanych okoliczności
i artefaktów. Jako narrator i autor prac użyczam dla ich  wykonania także  wizerunku własnej twarzy w stylizacji błazna, tego który wykpiwa
ale i  troszczy się, zamyśla i przypomina.

Z mojej  własnej perspektywy artysty dojrzałego i doświadczonego, od lat obecnego w pejzażu artystycznym Szczecina,  jako malarza i animatora wielu przedsięwzięć i wydarzeń artystycznych, projekt ten stanowi retrospektywę pozwalająca raz jeszcze moje własne doświadczenia artystyczne, życiowe, pokoleniowe, klęski i wzloty, upadki
i fascynacje, nadzieje i rozczarowanie, spotkania i zdarzenia uczynić
i utrwalić w cyklu prac o retrospektywnym charakterze. Jak ziemia
w ostatecznym rozrachunku staje się przystanią dla materii żywej i bujnej tak „Vanitas Ziemnik „ ma być zatrzymanym w czasie miejscem spoczynku wspomnień, zarejestrowanych zdarzeń, pamięci i obrazów.  Tym ciekawszym, że przepuszczonym przez filtr mojej osobistej wrażliwości przez kogoś komu dane, bądź przeklęte było dorastać i rozwijać się
i doświadczać dwóch rzeczywistości i tej zniewolonej i wolnej choć nierzadko spychającej na margines to co wzniosłe i niekonieczne
z perspektywy rynku, powodzenia i komercyjnego sukcesu. To rodzaj wybranych i skondensowanych z własnego artystycznego i życiowego  notatnika szczególnych stanów skupienia dla których impulsem jest konkretny fakt a podpowiedzią i  narracją własna wyobraźnia
i poszukiwanie najbardziej adekwatnej dla tych wspomnień i emocji  forma plastyczna. 

Materializacja  projektu nastąpi poprzez wykonanie kilkunastu  obiektów pamięci w technice mieszanej z wykorzystaniem fotografii, techniki malarskiej, collage, umieszczenia w przygotowanych gablotach innych przedmiotów i artefaktów.    

PRZEMYSŁAW CEREBIEŻ -TARABICKI