Bartek Kociemba: ilustracje Szczecina

W zeszłym roku przy okazji Westivalu Sztuki Architektury zaprosiliśmy do Szczecina Bartka Kociembę do zaprezentowania swojej interpretacji naszego miasta. Arobal, choć pochodzi ze Szczecina nigdy nie był tutaj poprzednio prezentowany choć jako ilustrator cieszył się już dużym uznaniem i popularnością w Warszawie oraz za granicą Polski. My oglądaliśmy prace Bartka po raz pierwszy w oryginale w Berlinie.

W efekcie powstało 12 pięknych, alegorycznych ilustracji interpretujących Szczecin. Bartek pokazał aktualne piękno dawnej architektury, atut umiejętnego wkomponowania w tkankę miejską bujnej zieleni oraz wszech otaczającą Szczecin wodę. Pokazał także charakterystyczne i wyróżniające miasto fragmenty: park Cmentarza Centralnego, zamarłą w bezruchu stocznię, wjazdowe estakady i blokowiska prawobrzeża. Pokazał też wizję
miasta zielonego, uważnego na mieszkańców i przyrodę, pozwalającego na bardziej przyjazny sposób życia w dużej aglomeracji, np. szczecińską rowerowa „stylówkę”, otwartość na sporty i pobudzające wyobraźnię
wolne przestrzenie.

Taka wizja została zauważona, spodobała się w Urzędzie Miasta i ilustracje Arobala stały się ambasadorem Szczecina na rok 2016. Prace zostały zakupione przez Urząd i na ich podstawie powstał Kalendarz Miasta na
rok 2016 [oryginały zawisną w bibliotece Urzędu] oraz film, w którym Bartek opowiada o tym, co Go zainspirowało w Szczecinie.

Do powstania kalendarza i filmu przyczyniła się firma SECG, która współfinansowała projekt. Już niedługo podczas tegorocznej IX edycji Westivalu Sztuki Architektury [13 – 27.11.15] – Miasto zaprezentuje raz jeszcze wszystkie grafiki publicznie w postaci wydruków wielkoformatowych w przestrzeni Szczecina. Wystawie będą towarzyszyły
premierowy pokaz filmu promującego miasto oraz prezentacja kalendarzy.

Leave a comment